سفارش تبلیغ
صبا
 
وبلاگ قرآنی بیّنات
 
 

 

 تلاوت تحقیق قرآن کریم استاد مصطفی اسماعیل

سوره مبارکه  ابراهیم نازعات غاشیه اخلاص فلق ناس حمد

سوره مبارکهاسراء طارق

سوره مبارکهال عمران 171 ـ 195

سوره مبارکهال عمران 200 ـ 185

سوره مبارکهبقره طارق انشراح

سوره مبارکهبقره نازعات

سوره مبارکهتحریم حاقه

سوره مبارکهحج 1 ـ 29

سوره مبارکهحجرات ق

سوره مبارکهحجرات ق انشراح اخلاص

سوره مبارکهحمد

سوره مبارکهرحمن

سوره مبارکهرعد 29 ـ 1

سوره مبارکه رعد ضحی انشراح

سوره مبارکه شمس

سوره مبارکهغاشیه

سوره مبارکهفاطر حاقه

سوره مبارکهق ذاریات ضحی

سوره مبارکهق ذاریات طارق اخلاص

سوره مبارکهق ذاریات طارق شمس

سوره مبارکهقصص 25 - 3

سوره مبارکهقصص طارق اخلاص

سوره مبارکهقصص علق قدر

سوره مبارکهکهف 34 - 19

سوره مبارکهکهف ضحی انشراح تین

سوره مبارکهلقمان حاقه

سوره مبارکهلقمان نازعات علق

سوره مبارکهمریم حاقه نازعات شمس علق

سوره مبارکهنازعات

سوره مبارکهنازعات علق

سوره مبارکهنجم قمر

سوره مبارکهنجم قمر رحمن حاقه

سوره مبارکهنجم قمر رحمن حاقه نازعات شمس

سوره مبارکهنجم قمر شمس اخلاص

سوره مبارکهنجم قمر طارق

سوره مبارکهنحل

سوره مبارکه نساء

سوره مبارکه هود

سوره مبارکه یوسف حاقه

سوره مبارکه یوسف حاقه

سوره مبارکه گلچین : ابراهیم - بلد - تحریم - حاقه - فرقان - قصص  - نمل

 
موضوع مطلب : دانلود تلاوت های مجلسی

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 86/8/15 :: 6:0 صبح :: توسط : محمد گلشن
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
RSS Feed
بازدید امروز: 17
بازدید دیروز: 22
کل بازدیدها: 383573